Қазақ әдебиеті | МООК КазНУ им.аль-Фараби
Skip to main content

Қазақ әдебиеті


КазНУ имени аль - Фараби
Enrollment is Closed

Курстың қысқаша сипаттамасы

Орта мектеп оқушыларын қазақ әдебиетінің әр дәуіріндегі даму бағыттарымен, ақын-жазушылардың шығармашылық лабораториясымен таныстыру

Курстың мақсаты

Қазақ әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау; әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу; ақын-жазушылардың танымал туындыларының тақырыптық-идеялық ерекшеліктері мен көркемдік арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару; ақын-жазушылардың туындыларындағы дәстүр мен жаңашылдықты, ұлттық-рухани мұраттарды, көркемдік өрнектерді талдау.

Курстың авторы

Course Staff Image #1

Дәрібайұлы Самал

Дәрібайұлы Самал, қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасының доценті міндетін атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты. Автор «ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы» базалық пәнін, сонымен бірге «Әнші-ақындар шығармашылығы», «Ақын-жыраулар поэзиясындағы ислам негіздері» таңдау пәндерінен дәріс оқиды.